Profilbild av Tobias 3 år sedan

Förändringar i programmeringen

Efter att ha tittat på beläggningen på klasserna de senaste månaderna har jag beslutat att lägga om programmeringen något för att göra den mer inkluderande.

Till att börja med kommer testveckorna att tas bort. Det har framgått ganska tydligt om man tittar på beläggningen att testerna skrämmer bort medlemmar från klasserna och så vill vi inte ha det. Testerna har varit till för medlemmarnas del för att man ska kunna följa sin egen utveckling och om de inte fyller det syftet så finns det ingen anledning att ha dem kvar som en stående punkt i programmeringen.

För er som fortfarande vill testa er så kommer jag att lägga in möjligheten att testa till exempel maxlyft och arbetskapacitet i ordinarie programmering.

Teampassen flyttas från fredagar till lördagar för att göra plats för fler på lördagsklasserna. Vi vill försöka göra så att så många som möjligt får plats på våra klasser och det är inte bra om det finns 6-7 personer varje lördag som står i kö och inte får plats.

Utöver dessa två förändringar så kommer programcykeln att vara lika lång som tidigare, dvs. 8 veckor. men istället för en testvecka så kommer vi gå rakt in i nästa cykel. För att volymen inte ska bli för hög för er som tränar i princip varje dag så kommer vissa dagar innehålla mindre volym, detta har vissa av medlemmarna redan märkt av under förra veckan.

Kör hårt

Headcoach T