Profilbild av Tobias 3 år sedan

Sept 5

A: Marklyft 3 set x 10 reps @55-60% av 1 RM

B: 12min EMOM

– 10 wallballs
– 5 toes 2 bar